Anděl nebes

(2021)

Akryl na plátně 40x50 cm

Střeží naše kroky, dívá se se shovívavou laskavostí na naše přešlapy, pomáhá nám… Není viděn, ale věříme, potřebujeme věřit, že tu je, že nad námi bdí, že když se na cestě ztratíme nebo z ní sejdeme, jeho světlo nás zavede zpátky. Zpátky domů...

Tento obraz byl v roce 2021 součástí dobročinné aukce, jejíž výtěžek byl beze zbytku věnován na ranou péči o zrakově postižené dětičky, které žijí svůj nesnadný start na tomto světě. Pro mě jsou to statečné bojovnice a nezdolní hrdinové stejně jako jejich maminky a tatínkové. Pomoc doputovala právě tam, kam měla, díky působnosti Nadace Leontinka. Tento obraz byl v dražbě vydražen pro zrakově postiženou Viktorku za 6.000,- Kč. Nadace GČP částku navýšila na konečných 27.000,- Kč.