Inspirace

Jsem milovnice citátů, zvěčněných myšlenek, slov, která mě vnitřně rozeznívají a vedou mě k přemýšlení, hloubání, k otázkám a k nalézání odpovědí. 

Mám stále někde v dosahu dostatečnou zásobu této duševní potravy, mnoho výstřižků a textů, které jsem po cestě nasbírala. Ráda se jimi probírám, vracím se k nim a hledám v nich inspiraci, útěchu, naději či laskavé pohlazení a pousmání

Je jich tolik, že není možné je s Vámi na tomto prostoru všechny sdílet, i když bych si přála podělit se s Vámi o jejich poklady. Najdete tady ale ty, ke kterým se s oblibou vracím nebo mě oslovují nejnaléhavěji. Třeba se jejich bohatství dotkne i Vaší duše.