Robert Fulghum


"Žij vyrovnaně: trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj."
"Nemůžeme dělat velké věci, jen malé věci s velkou láskou." 
"Otázka nezní: 'Stačí ti to, co máš?', ale spíše: 'Stačíš na to, co máš?'"
"Neumírejte dřív, než skutečně umřete."
"Přestože si to ani neuvědomujeme, vyplňujeme důležitá místa v životech druhých lidí."
"Vždy dejte přednost volnému času před penězi." 
"Nevěř všemu, co si myslíš."