Bessel van der Kolk


"Emoce nejsou protikladem rozumu. Naše emoce přisuzují zkušenostem určitou hodnotu, a jsou tudíž základem rozumu."
"Největším zdrojem utrpení je lhaní sobě samému."
"Na každou bezcitnost v našem světě připadají tisíce drobných projevů laskavosti a vzájemného propojení. Skutečným znakem našeho druhu je pravděpodobně převaha dobré vůle nad zlomyslností."
"Cítíme-li se bezpečně ukotveni v srdcích a myslích lidí, kteří nás mají rádi, přejdeme hory a doly a probdíme celou noc, abychom dokončili projekty. Děti i dospělí udělají cokoli pro ty, jimž důvěřují a jejichž názoru si cení. Připadáme-li si však opuštění, bezcenní nebo neviditelní, na ničem nezáleží. Strach ničí zvídavost a hravost. Chceme-li žít ve zdravé společnosti, musíme zajistit, aby si naše děti mohly bezpečně hrát a učit se.  Bez zvídavosti nelze růst."