Edith Eva Egerová


"Utíkat před minulostí a bránit se přijmout svou bolest znamená zavřít se do vězení. Svoboda je přijmout to, co je, odpustit si a otevřít svá srdce zázrakům života, které nás čekají."

"Negativní zkušenost nám nemusí být přítěží - může být naopak velice přínosná. Poskytuje nám totiž perspektivu, dává nám příležitost objevit naše silné stránky, naši jedinečnost a smysl našeho konání."
"Podmínkou uzdravení je i to, že přijmeme temnou sílu v nás. Abychom dosáhli světla, často nám nezbývá nic jiného než projít tmou."
"Nejhorší vězení je naše vlastní mysl, ale klíč máme na dosah. Stačí převzít zodpovědnost za svůj vlastní život, být ochoten riskovat, přestat sám sebe soudit, zbavit se pocitu viny a přijmout se a mít se rád, takový, jaký jsem, celé své já, byť lidsky nedokonalé."