Paulo Coelho


"Strach z utrpení je horší než utrpení samo. A žádné srdce nikdy netrpělo, když se vydalo hledat své sny."
"Myslím, že je důležité si uvědomit, že lze něco postrádat a nechtít to zpět." 
"Tajemství spočívá v přítomnosti. Soustředíš-li se na přítomnost, můžeš ji zlepšit. A zlepšíš-li přítomnost, potom i to, co se stane, bude lepší. Každý den v sobě nese věčnost."
"Začněte něco dělat. Tak se čas stane vaším spojencem, ne nepřítelem."
"V životě nastávají chvíle, kdy musíme slepě důvěřovat intuici."
"Každý člověk na Zemi má svůj poklad, který na něj čeká."
"Každý okamžik hledání je okamžikem setkání."