Neale Donald Walsh


"Kdyby vás následoval celý svět, byli byste spokojeni s tím, kam ho vedete?"
"Pokud chcete to nejlepší, co svět nabízí, nabídněte světu to nejlepší."

"Nemůžeš si uvědomit sebe sama takového, jaký jsi, dokud se neutkáš s tím, kdo nejsi."

"Nejhlubším tajemstvím je, že život není procesem objevování, ale procesem tvoření. Neobjevujete sami sebe, ale nově se vytváříte. Nesnažte se proto zjistit, kdo jste, snažte se určit, kým chcete být."
"Čemu se bráníte, to přetrvává. Na co se díváte, to zmizí."