Fritz Perls


"Já dělám svoje a ty děláš také svoje. Nejsem na světě proto, abych žil podle tvých představ, a ty nejsi na světě proto, abys žil podle mých. Ty jsi ty a já jsem já. A jestliže najdeme náhodou jeden druhého, je to krásné. A jestliže ne, nedá se nic dělat."
"Jediná cesta ven vede skrz." 

"Netlač řeku, teče sama."