Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely prodejní výstavy obrazů

Já, Kateřina Márová, organizátorka dobročinné prodejní výstavy svých obrazů, se zavazuji chránit soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů. Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa budou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely organizace a realizace této výstavy.

Správce údajů:

  • Jméno: Kateřina Márová
  • Kontaktní e-mail: info@katerinamarova.cz

Účel zpracování:

  • Komunikace během dobročinné výstavy obrazů.
  • Informování o aktuálním stavu a následných krocích v průběhu výstavy.

Právní základ zpracování:

  • Váš výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Doba uchovávání:

  • Vaše osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou pro účely dobročinné výstavy a budou následně bezpečně vymazány.

Vaše práva: Máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, požádat o přístup k vašim údajům, jejich opravu, výmaz (právo být zapomenut) a omezení zpracování. Pro uplatnění těchto práv mě kontaktujte na výše uvedené emailové adrese.

Ochrana osobních údajů: Vaše osobní údaje budou zpracovány s nejvyšší možnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Vaše údaje chráním, jako kdyby byly mé vlastní.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 6. 2024.