Nesmrtelní

(2023)

Akryl na plátně 50x60 cm

Vepsány do letokruhů jako křídly vážky vzpomínky zapadlé, odřené, ale živé, zářivé, laskavé. S vděčností se dlaněmi dotýkáme těch nekonečných cest, nitek osudu, hloubek i výšin, setkání a zázraků a všech hvězdných zákoutí, která čekají, až je objevíme. Nekonečný vesmír našeho života a nás v životech druhých. Jsme si vzájemně cestami i poutníky a stáváme se nesmrtelnými díky srdcím druhých.

Tento obraz byl v roce 2024 součástí dobročinné aukce, jejíž výtěžek byl beze zbytku věnován na projekt Bydlení pro děti, který pomáhá dětem v nouzi znovu nalézt svůj domov a důstojně a v lásce v něm žít. Pomoc doputovala právě tam, kam měla, díky ušlechtilé působnosti obecně prospěšné společnosti Women for Women. Tento obraz byl v dražbě vydražen za 7.700,- Kč