Síla v křehkosti

(2023)

Akryl na plátně 35x27,5 cm

Skutečná síla nekřičí. Je tichá a nezlomná. Pochází z hloubi ducha, z nejniternějších částí našeho srdce. Jen klidně rozjímá, dýchá, je. Křehkost je její jemná část, nedovolí jí zatvrdit se a zraňovat. Křehkost ji dělá soucitnou, nesobeckou, lidskou. Svou křehkostí zjemňujeme sílu v nás a současně ji tak činíme neochvějnou.

Tento obraz byl v roce 2024 součástí dobročinné aukce, jejíž výtěžek byl beze zbytku věnován na pomoc stařičkým, nemocným a týraným koníkům a na podporu jejich klidného důchodu v krásném pečujícím prostředí. Pomoc doputovala právě tam, kam měla, díky ušlechtilé působnosti spolku Bajan. Tento obraz byl v dražbě vydražen za 4.000,- Kč