Strom života

(2020)

Akryl na plátně 40x50 cm

Všechny stromy ztratily své listy, ukládají se k zimnímu spánku. Všude kolem je kovové šedo, sychravo, vítr fičí… Cítím v sobě pulsovat život, je to zvláštní kontrast k tomuto ponurému usínání přírody. Můžeme všechno ztratit, ale dokud nám život dopřává dech, dopřává nám také sílu žití a krásu prožívání. 

Tento obraz byl v roce 2021 součástí dobročinné aukce, jejíž výtěžek byl beze zbytku věnován na ranou péči o zrakově postižené dětičky, které žijí svůj nesnadný start na tomto světě. Pro mě jsou to statečné bojovnice a nezdolní hrdinové stejně jako jejich maminky a tatínkové. Pomoc doputovala právě tam, kam měla, díky působnosti Nadace Leontinka. Tento obraz byl v dražbě vydražen pro zrakově postiženého Danečka za 11.111,- Kč. Nadace GČP částku navýšila na konečných 27.000,- Kč.