V šedi dní

(2021)

Akryl na plátně 40x50 cm

Nic se neděje… Den jako den, nerozeznávám jeden od druhého. Sluneční paprsky ohlašují blížící se horké léto. Jen noci jsou úlevně vlahé. Dneska ulice voní po čerstvém dešti. Plamen svíčky obkresluje barevné květy, které září do tmy. Jsou odhodlané - tma je nikdy nepohltí.

Tento obraz byl v roce 2021 součástí dobročinné aukce, jejíž výtěžek byl beze zbytku věnován na ranou péči o zrakově postižené dětičky, které žijí svůj nesnadný start na tomto světě. Pro mě jsou to statečné bojovnice a nezdolní hrdinové stejně jako jejich maminky a tatínkové. Pomoc doputovala právě tam, kam měla, díky působnosti Nadace Leontinka. Tento obraz byl v dražbě vydražen pro zrakově postižená dvojčátka Barunku a Adámka za 5.500,- Kč. Nadace GČP částku navýšila na konečných 27.000,- Kč.