Víla naděje

(2021)

Akryl na plátně 50x60 cm

Přinášet naději tam, kde žádná není, dělit se velkoryse o svou radost, umožnit bližním zažít momenty lehkosti bytí, darovat kus vlastního štěstí a zpátky nic nežádat... Víla naděje, to je to krásné a ušlechtilé v nás, co tančí a vznáší se a dotýká se svou duší zázračné podstaty našeho bytí.

Tento obraz byl v roce 2021 součástí dobročinné aukce, jejíž výtěžek byl beze zbytku věnován na ranou péči o zrakově postižené dětičky, které žijí svůj nesnadný start na tomto světě. Pro mě jsou to statečné bojovnice a nezdolní hrdinové stejně jako jejich maminky a tatínkové. Pomoc doputovala právě tam, kam měla, díky působnosti Nadace Leontinka. Tento obraz byl v dražbě vydražen pro zrakově postiženého Martínka za 8.000,- Kč. Nadace GČP částku navýšila na konečných 27.000,- Kč.