Andělky

(2023)

Akryl na plátně 50x60 cm

Upínáme zrak k nebi, když postrádáme odpovědi. Jsme poutníky, kteří nehledají, ale nalézají. Jednou se mlhy rozestoupí a my zřetelně uvidíme, kudy naše cesta vedla a kam směřuje dál. Vždycky tady pro nás byla a vždycky tady bude. 
Tři průvodkyně... Přinášejí poselství věčnosti, jsou nám připomínkou, že nejsme sami. Jsou příslibem, že jsme v bezpečí bez ohledu na to, v jak velké nepoznanosti se nacházíme.