Život sám

(2020)

Akryl na plátně 50x60 cm

Je hluboká noc, nedaří se mi spát, stojím na balkóně v tichu a užívám si v nehnutí tuto chvíli. Posvátnou chvíli, kdy čas jakoby není, kdy není nikoho vidět ani slyšet a svět se přece točí - s námi i bez nás. Jen hvězdy panují nebi a měsíc sem tam překrývají mrazivé mraky. Život… Můj život… 

Tento obraz byl v roce 2021 součástí dobročinné aukce, jejíž výtěžek byl beze zbytku věnován na ranou péči o zrakově postižené dětičky, které žijí svůj nesnadný start na tomto světě. Pro mě jsou to statečné bojovnice a nezdolní hrdinové stejně jako jejich maminky a tatínkové. Pomoc doputovala právě tam, kam měla, díky působnosti Nadace Leontinka. Tento obraz byl v dražbě vydražen pro zrakově postiženého Vilémka za 5.500,- Kč. Nadace GČP částku navýšila na konečných 27.000,- Kč.