Naděje

(2020)

Akryl na plátně 40x50 cm

Dívám se dolů do propasti svého života. Není kam jít dál… Co dělat, když není kam jít? Třeba se zastavit a možná si sednout, změnit perspektivu. Někdy stačí vzhlédnout… Ta největší krása nám může být na dosah, může se vynořit z míst, kde bychom ji nikdy nehledali.

Tento obraz byl v roce 2021 součástí dobročinné aukce, jejíž výtěžek byl beze zbytku věnován na ranou péči o zrakově postižené dětičky, které žijí svůj nesnadný start na tomto světě. Pro mě jsou to statečné bojovnice a nezdolní hrdinové stejně jako jejich maminky a tatínkové. Pomoc doputovala právě tam, kam měla, díky působnosti Nadace Leontinka. Tento obraz byl v dražbě vydražen pro zrakově postiženého Jiříčka za 27.000,- Kč.